Висше образование, ВПИ „К.Преславски“-Шумен, специалност – български език и литература, година на дипломиране-1989г.
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Възможности за формиране на естетическо съзнание и естетическо отношение в средния образователен курс по литература, година на защита – 19.07. 1995г., ВПИ – Шумен
Средносрочни обучения: Сертификат за завършено обучение на оценители по БЕЛ-20.06.2010г.
Краткосрочни обучения: Курс на обучение на тема: Базови и специфични компютърни умения на учители по БЕЛ: 11.05. 2006г.- НПС, София
Общ трудов стаж: 36
Педагогически стаж в МГ: 17
Месторабота: СОУ „П. Яворов“, ОУ „Ст. Михайловски“, МГ „Д-р П. Берон“ – Варна
Длъжност: старши учител
Преподава по: Български език и литература 8 клас, ЗП;
Базови и специфични компютърни умения, касаещи учителя по БЕЛ – Microsoft Office