Висше – Бакалавър, Шуменски университет, специалност:Математика и информатика, 2005
Втора специалност – Информатика, Шуменски университет, 2002
Висше – Магистър, ТУ – Варна, специалност:Радиотехника и електроника, 1987
Професионална квалификация ”Учител”, Технически университет – гр. Варна, 1997
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Тема: Диагностика на знанията на учениците от 4 – 5 клас за основни управляващи конструкции в език за програмиране
Публикации: Тема: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище
Средносрочни обучения:
– „Визуално програмиране със Scratch”, продължителност – 90 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
–  “Adobe Photoshop” – I част, продължителност – 60 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
–  “Adobe Photoshop” – II част, продължителност – 60 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
–  „Програмиране на PHP – I фаза“, продължителност – 32 часа, ШУ„Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
–  „Програмиране на PHP – II фаза“, продължителност – 24 часа, ШУ„Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
– Програмиране на С – СУ

Краткосрочни обучения:
–  Участие в семинар-тренинг на тема „Невербална комуникация при педагогическото взаимодействие“, Център за обучение, консултации и тренинг ZS консулт – гр. Варна
–  „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, продължителност – 6 часа, Център за творческо обучение – гр. Варна
–  „Съвременни Web технологии в обучението“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
–  „Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя“, Сдружение „Образование и технологии“
–  „Умения за презентиране“ – OD&M Consulting
–  „Организация и съхранение на дидактически материали в Internet”, продължителност – 6 часа, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
–  “Компютърната графика в обучението“, продължителност – 15 часа, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
–  „CAD системи“, продължителност – 18 часа, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
–  „Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“, Джуниър Ачийвмънт България
– “Безопасност на движението по пътищата”, Русенски университет
– “Създаване на професионално портфолио”, Раабе

Специализации: „Учител по информатика“, Шуменски университет, 2002

Общ трудов стаж: 28
Педагогически стаж в МГ: 15
Месторабота:
09.09.1998 – 30.09. 2000 г. ,ТЕ – гр. Варна, Работа с ученици в горен курс
От 01.10.2000 г. , Математическа гимназия – гр. Варна, Работа с ученици в горен курс
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика – 11 клас, ПП; Информатика – 12 клас, ПП;
Английски език – А1;
Руски език – В2;
Немски език – А2;