1998г. – АМТИ, гр. Пловдив, Бакалавър по Педагогика на обучението по музика

1999г. – УНСС, гр. София, Професионална квалификация по Счетоводство с програмен продукт

2006г. – АМТИИ, гр. Пловдив, Магистър по Музикознание (Етномузикознание)

Краткосрочни обучения:

1999г. – „Обогатяване на знанията по компютърна грамотност“, ТЖПТ „Н. Корчев“, гр. София

2007г. – „Подготовка и управление на проекти“ ( 8 часа, Фондация Европартньори 2007, гр. София)

2010г. – „Безопасност на движението по пътищата“ (30 часа, Шуменски университет)

2011г. – „Невербалната комуникация при педагогическото взаимодействие“ (семинар на Център за обучение, консултации и тренинг  ZS Консулт – Варна)

2011г. – „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“ (6 часа, Център за творческо обучение)

2013г. – „Съвременни презентации“ (30 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“)

2016г. – „Музикотерапия“ (8 часа, ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИКПО – гр. Варна)

2017г. – „Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира“ (16 часа, ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИКПО – гр. Варна)

2017г. – „Музикалното изкуство като част от духовната култура на човечеството в обучението по музика в 8. клас“ ( семинар на издателство „Анубис“)

2017г. – „Идеи за успешно прилагане на новата програма по музика в 6. клас“ ( уебинар на издателство „Просвета-София АД“)

2017г. – „ Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата“ (32 часа, Институт за прогресивно образование, гр. София)

2017г. – „Подходи в реализирането на образователното съдържание в учебната програма по музика за 8. клас“ (семинар на изд.„Булвест 2000“)

2018г. – „Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на новите учебни програми“ ( 16 часа, Програма 7 на изд.„Просвета“)

Общ трудов стаж: 20
Педагогически стаж в МГ: 18
Месторабота:
1998-1999 – 170 СОУ „Васил Левски“, гр. София, учител по музика
1999-2000 – ОУ „Хаджи Димитър“, гр. Варна, учител по музика
2000 –  МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, учител по музика
2008г. – Номинация на Община Варна „За мотивирано и успешно начало в учителската професия“
2014г. – Диплом от фестивал-конкурс по сценични изкуства „Звезди на сцената“, сдружение Арлекин Арт- Варна
Длъжност: старши учител
Преподава по: Музика – 5., 6., 7., 8. и 9. класове, ЗП;
Член на обществения съвет на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Варна
Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint