1990, СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по философия
Общ трудов стаж: 26
Педагогически стаж в МГ: 22
Месторабота: 1993 – до сега – МГ – учител по философия
Длъжност: старши учител
Преподава по: Психология и логика – 9 клас, ЗП; Етика и право – 10 клас, ЗП; Философия – 11 клас, ЗП; Свят и личност – 12 клас, ЗП;
Участие в комисии: Превенция на насилието в училище
френски език – B2;
руски език – B1;
английски език – A1;
Работа с приложенията на Microsoft Office – курсове.