Завършила съм Първа Езикова гимназия и УПК за учители по английски език през 1989г, а висшето си образование съм завършила във ВТУ „Св.Св Кирил и Методий“, специалност Специалист по английска филология и учител по английски език през 1995г
Завършила съм втора специалност Бизнес и управление във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ през 1995
Средносрочни обучения: Двуседмично обучение в Оксфорд в The Lake School of English Oxford през 2003 гoдина
Общ трудов стаж: 21
Педагогически стаж в МГ: 20
Месторабота: Целият ми трудов стаж е като учител по английски език. През учебната 1989/1990 в СОУ „Антон Страшимиров“, а в МГ „Д-р Петър Берон“ работя от 1995г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език – 9 клас, ЗП;
Английски език;
Руски език;