1995 г. , ВПИ „Константин Преславски“- гр. Шумен, магистър, специалист по български език и литература
2005 г. , ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър, туризъм
1. „Старогръцка литература – обзор, анализи, разработки“, изд. Компас, 2000 г.
2. „Старобългарска литература – обзор, анализи, разработки“, изд. Компас, 2002 г.
3. „Съчинение разсъждение за кандидатстване след 7. клас“, изд. Компас, 2005 г.
4. „Помагало по български език и литература за 7. клас“, изд. Компас, 2009 г.
5. „Страници за седмокласника“, изд. Славена, 2002 г.
Средносрочни обучения: Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците, МОН
Краткосрочни обучения:
1. Обучение на оценители на тестови задачи по български език и литература по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“, МОН
2. Обучение на съставители на тестови задачи по български език и литература по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“, МОН
3. Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences
Общ трудов стаж: 20
Педагогически стаж в МГ: 16
Месторабота:
1995 г. ОУ „Васил Левски“, гр. Девня, възпитател
1996 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Аврен, учител по български език и литература
1998 г. Техникум по икономика „Г. С. Раковски“, гр. Варна, учител по български език и литература
1999 г. СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белослав, учител по български език и литература
1999 г. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, старши учител по български език и литература
1. Награда ВАРНА, 2005 г. в областта на хуманитаристиката
2. Най-добър тест за 7. клас в Национален конкурс на МОН, 2008 г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Български език и литература – 12. клас, ЗП;
Френски език – А1;
Много добра работа с приложенията на Microsoft Office