През 1994 г .завършване на висше образование във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ със степен „Магистър“, специалност „Българска филология“.
Средносрочни обучения: „Базови и специфични компютърни умения на учители по БЕЛ“ – 2006 г., 40 часа, Национален Педагогически център, „Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по БЕЛ“ – 2010 г., ЦКОКО .
Краткосрочни обучения: „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“ – 2011 г.,с продължителност 6 часа
Общ трудов стаж: 21
Педагогически стаж в МГ: 21
Месторабота: МГ
Номинация за награда „Варна“ през 2009 година
Длъжност: старши учител
Преподава по: Български език и литература – 5 клас; Български език и литература – 6 клас;
руски език С2;
английски език А2;
немски език А2;