Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специалист по немски език и литература, 1981г., Програма за обмен – 2 семестъра – Хумболт Университет, Берлин
Средносрочни обучения:
Методика на обучението по БДП – 5-8 клас – 30 часа – Технически университет София и ИПФ-Сливен
Изучаването на немски като чужд език в начална училищна степен – 26 часа – Шуменски Университет и ДПКУ „Д-р Петър Берон“ Варна
Базови и специфични компютърни умения – 40 часа – Национален Педагогически Център
Краткосрочни обучения:
Участие в методически семинари за учители по немски на Educational Centre
Квалификация за обучаващ и изпитващ за Немска езикова диплома (DSD I) – 3 часа – Квалификационен център към Немското министерство на образованието (ZfA)
Общ трудов стаж: 34
Педагогически стаж в МГ: 9
Месторабота:
ТМСС „Илия Йовчев“ – гр. Лозница, окр. Разградски – от 01/09/81 до 31/08/82 – учител
ЕСПУ – гр. Бяла – от 12/09/82 до 31/08/87 – учител
ЕСПУ „Яворов“ – гр. Варна – от 01/09/87 до 02/07/07 – учител
МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна – от 02/07/07 – учител
Длъжност: старши учител
Преподава по: Немски език – 9 клас, ЗП; Немски език – 9 клас, ПП; Немски език – 12 клас, ЗП; Немски език – 12 клас, ПП; Немски език – 9 клас, приложен СИП;
Курс, школа, проект: Проект „С грижа за всеки ученик“ – Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
Немски език, C1/C2;
Английски език, А1/А2;
Руски език, А1/А2;
Добра работа с приложенията на Microsoft Office