ШУ „Епископ Константин Преславски”, 1975-1979 , Специалност „Българска филология” , втора специалност – руски език
Степен: I ПКС
Тема на разработката: II клас – „Изпреварващо обучение по български език и литература“, I клас – „Вазовият роман „Нова земя“ “
Публикации: В Сборник на ШУ „Епископ Константин Преславски” , Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Варна 2009 г.
Сборник „Пробни изпити по български език и литература” 2013 г.
Пробни изпити за отличен по български език и литература 7. клас 2015 г.
Матурата по български език и литература – лесна и успешна 2015 г.
Списание „Акълчета“ 2013-2015 г.
Всички от Издателство Педагог
Специализации: СУ „Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, 1987 г. , Специализация по езиковедски и методически основи на обучението по български език
Общ трудов стаж: 35
Педагогически стаж в МГ: 35
Длъжност: старши учител
Преподава по: БЕЛ 8 клас; БЕЛ 11 клас;
Курс, школа, проект: „С грижа за всеки ученик“