1993г. – ВПИ „Константин Преславски“, специалност – Руска филология, квалификация – специалист по руски език и литература и преподавател в СОУ
Средносрочни обучения:
курс: „Начална компютърна грамотност“ – 40 часа – Регионален педагогически център – Варна
курс „Базови и специфични компютърни умения“ – 40 часа – Национален педагогически център – София
курс: „Интерактивността в учебния процес“ – 3 дни – Факултет по педагогика СУ „Св. Климент Охридски“
Краткосрочни обучения:
квалификационен курс: „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“ – 6 часа – Център за творческо обучение – София
курс: „Съвременни презентации“ – 10 часа ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна
семинар: Проектната методика като ефективна технология за възпитаване на учениците чрез средствата на руския език, музиката и театъра. – „Любить Россию нам искусство помогает“ 20.02.- 21.02. – 2009г. – РИО Варна
научно- практическа сесия за педагози „Научно- методични основи на преподаването на руски език като чужд в глобалното образователно пространство“ – 08.11.- 11.09. 2014г. – Министерство образования и науки Российской Федерации и Институт Пушкина
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 6
Месторабота:
02.09.1996г. – 15.09.2009г. – СОУ „Гео Милев“ – учител по руски език
16.09.2009г. – 01.06.2010г. – ЧОУ „Малкият принц“ – учител по руски език
13.09.2010г – МГ “ Д-р Петър Берон“ – старши учител по руски език
20.04.2002г. – Грамота за първо място на Националния фестивал за детски и юношески театрални колективи, изпълняващи произведения на руски език.
05.05.2007г. – Грамота за активно участие в културно- просветителската дейност и популяризация на културното достояние на Русия в България.
23.03.2013г. – Грамота за участие в национален кръг на олимпиадата по руски език
учебна 2012/2013г. – Диплом за отлично представяне на Варна и областта в национални олимпиади, конкурси и състезания и постигнати високи резултати
28.11.2015г. – Грамота за участие в национален кръг на многоезичното състезание
Длъжност: старши учител
Преподава по: Руски език – 9 клас, ЗП; Руски език – 10 клас, ЗП; Руски език – 11 клас, ЗП; Руски език – 12 клас, ЗП;
Курс, школа, проект: проект „С грижа за всеки ученик“
добра работа с Excell, Word, PowerPoint.