Висше – ВИФ „Г.Димитров“ София, 1985г., бакалавър, специалност: 1 – учител по ФВС, 2 – треньор по гимнастика, баскетбол
Общ трудов стаж: 29
Педагогически стаж в МГ: 6
Месторабота:
1984-87г-инструктор ФВС-ДФС“Приморец“ Аксаково
1987-2009г-учител ФВС-СОУ“Яворов“ Варна
2009––- учител ФВС-МГ“д-р П.Берон“ Варна
Длъжност: старши учител
Преподава по: 5а,б 6а,б 7б 12а,б,в,з; баскетбол-5а,б 6а,б 7б 12а,б,в,з;
Участие в комисии: Превенция на агресията в МГ
руски;
английски;
гръцки;