висше, 1985г, ВИФ „Георги Димитров“ гр. София, магистър, физическо възпитание
Общ трудов стаж: 36
Педагогически стаж в МГ: 20
Месторабота:
От 1979г до 1984г треньор по хандбал в СК „Спартак“ Варна.
От 1986г до 1994г учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „К. Арабаджиев“ гр. Варна.
От 1994г до 1995г учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „З Стоянов“.
От 1995г до 2015г учител по физическо възпитание и спорт в МГ „Д-р П. Берон“ гр.Варна.
Длъжност: старши учител
Преподава по: ФВС-8клас ЗП Модул Волейбол;