1996г., ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност: Математика и информатика, квалификация: учител по математика и информатика
1996г., ШУ „Епископ Константин Преславски“, специалност: Математика и икономика, квалификация: учител по математика и икономика
„Работилница за иновации“ – създаване и споделяне на добри практики с цел повишаване интереса на учениците към образователния процес“, сборник Национален конкурс за директори „Иновации в управлението на училището“, изд. НИОКСО, 2012г.
„Обучение на учители за работа със системата за електронно обучение Moodle“, МАТТЕХ, изд. ШУ, 2014г.
Специализации: „Съвременни дидактически технологии в обучението по информатика“, 1 год., ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – гр. Варна
Средносрочни обучения:
„Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, 40 ч., НИОКСО
„CAD системи“, 18 ч., ШУ, ДИКПО
„Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда“, 20 ч., Образование и технологии
„Иновации в обучението и познавателното развитие“, 20 ч., Образование и технологии
„Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“, 18 ч., Junior Achievement
„Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас“, 20 ч., Образование и технологии
Първи Майсторски клас „Мениджърска компетентност в урока и училището“, 20 ч., ДМОМ при ВУМК, Албена,
„Ключовите компетенции в образованието -стратегии и практики“, 20 ч., Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ
Краткосрочни обучения:
„Целеполагане в образованието“, 6 ч., ДИКПО
„Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище“, 8 ч., СУ, ДИУУ
„Съвременни инструменти за графичен дизайн и мултимедия“, 16 ч., ШУ, ДИКПО
„Инструменти за привлекателно образование по математика и природни науки“, 4 ч., ЦТО
„Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, 6 ч., ЦТО
„Създаване на мобилно приложение – информационни технологии и предприемачество“, 6 ч., ШУ, ДИКПО
„Разработка и трансфер на иновации в управление на училището“, 12 ч., НИОКСО
„Колажи и колажни техники“, 8 ч., ВСУ
„Умения за презентиране“, 8 ч., OD&M Consulting
Обучение по Microsoft Expression Web 4, 8 ч., СУ
„Математика, информатика и информационни технологии – реалности и перспективи“, 12 ч., СМБ, Варна
„Съвременни Web технологии в обучението“, 8 ч., ВСУ
„Математика и информатика – реалности и перспективи“, 12 ч., СМБ, Варна
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 11
Месторабота:
1996 – 2000г. – ХГ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
2000 – 2004г. – СОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен
от 2004 – МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна
Общинско отличие на млад учител 2008 за мотивирано и успешно начало в учителската професия, Община Варна
Грамота за II място в категория „Организация на проектната и изследователската дейност на учениците“ на Национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“
DIPLOM for the 1 place in the nomination „Organization of pupils research & design activity“, The International Competition Mathematics & Projecting
Грамота „Учител на годината, България – 2011г.“ за високи постижения в сферата на образованието, фондация „Кузманов“ и АДС
CERTIFICATE for part in International Workshop on Methodics and Information Technologies in Education
Длъжност: главен учител
Преподава по: Информационни технологии – 10 клас, ПП; Информационни технологии – 10 клас, ЗП, Информатика – 10 клас, ЗП; Информационни технологии – 7 клас, ЗП; Информационни технологии – 6 клас, ЗП, Информационни технологии – 5 клас, ЗП; Информационни технологии – 6 клас, СИП Информационни технологии – 5 клас, СИП;
Курс, школа, проект: проект „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, подготовка на ученици по информационни технологии
Участие в комисии:
Комисия по изготвяне на годишния комплексен план на МГ
Комисия по изготвяне на плана за квалификационна дейност
Руски език – С2;
Английски език – С1;
Немски език – В1;
Експертни компютърни умения.