Софийски университет „Климент Охридски“, завършила през 1984г., специалност Математика, квалификация – математик, учител по математика.
Степен: II ПКС
Публикации: Специализация по информатика към Факултета по математика и информатика в Софийски университет „Климент Охридски“, със защита на дипломна работа на тема: „Използване на компютри при разглеждане на уравнения, които се свеждат до квадратни и биквадратни“- 1986 год.
1. „Ортоцентър и височини в триъгълника“, – Ивелина Романова, Евгения Михайлова, сп. „Математика плюс“, бр.3-4, 2002г.
2. „Неравенства между средните в кандидатстудентски задачи“, – Ивелина Романова, Калинка Тасева, сп. „Математика плюс“, бр.1, 2003г.
3. „Височина на пирамида и призма“- Калинка Тасева, Ивелина Романова, сп. „Математика плюс“, бр.2, 2003г.
4. „Здравейте, аз съм n!“, Ивелина Романова, Сборник статии за извънкласна работа по математика и математическа лингвистика 2008г.- МГ „Д-р. Петър Берон“
Специализации: Специализация по информатика към факултета по математика и информатика в Софийски университет „Климент Охридски“, със защита на дипломна работа на тема: „Използване на компютри при разглеждане на уравнения, които се свеждат до квадратни и биквадратни“- 1986 год.
Общ трудов стаж: 32
Педагогически стаж в МГ: 28
Месторабота:
1984- 1987г.: учител по математика в ЕСПУ „Кирил и Методий“ с. Синдел.
От 1987г.- учител по математика в МГ „Д-р Петър Берон“
1. 2002г.- награда „Варна“ за учител на годината по математика, информатика и информационни технологии.
2. 2002г.- награда „Варна“ за ученическа формация на годината- школа по математика Х клас.
3. 2015г.- почетно отличие но МОН „Неофит Рилски“.
4. 2009г.- почетен знак на „Оперно- филхармонично дружество“ – Варна, за принос в популяризирането на музикалното и танцово изкуство.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика- 8 клас, ЗП; Математика- 8 клас, СИП; Приложна математика- 8 клас;
Английски език- А1;
Руски език- А1;