Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност „Психология” – Магистър, 2005г., Специалност „Философия” – Бакалавър, 2002г., Педагогическа правоспособност, 2002г.
Специализации: СУ „Св. Климент Охридски” – София
СДК Клинична и консултативна психология
01.2011 – 05.2012г.,
Дружество по позитивна психотерапия – Варна
Базисно ниво по позитивна психотерапия- 2008-2010г.
Общ трудов стаж: 14
Педагогически стаж в МГ: 3
Длъжност: педагогически съветник
Участие в комисии:
УКБППМН
Училищна комисия по утвърждаване правилника за дейността на гимназията