СУ “Св. Кл.Охридски”, магистър по математика 1998г., втора специалност: учител по математика и учител по информатика
– Иван Ангелов, Стоян Ненков „Някои задачи от лица за 5-6 клас” 2012
– Иван Ангелов, Светла Маджарова „Скрита аритметика” 2010
– Ivan Angelov, Rusalin Nikolaev “On the minimal asymmetric covering codes of length seven” 2005
– I.Angelov, N. Kyurk
Специализации: 2005 British Council Bulgaria – Английски език – Ниво intermediate A&B
Общ трудов стаж: 16
Педагогически стаж в МГ: 4
Месторабота:
От 1.09.2013 – МГ „Д-р П. Берон” – учител по математика
От 1.11.2003 – 31.08.2013 – ВСУ „Ч. Храбър” – асистент по математика
От 1.09.2001 – 31.08.2003 – МГ „Д-р П. Берон” – учител по информатика
учител на годината от клуб „Отворено общество“ – 2015г.
награда от международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за откриване и развитие на млади таланти в областта на математиката – 2015г.
награда Варна – 2011г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 8 клас ЗП; Математика – 8 клас СИП; Приложна математика – 9 клас СИП; Математика – 12 клас ПП;
Курс, школа, проект: Математика – 9 клас
Участие в комисии: Национална комисия по математика 4 – 8 клас
Английски – В2;
Руски – В2;
добра работа с приложенията на Microsoft Office и много други