висше образование – магистър, Шуменски университет „Константин Преславски“, година на завършване: 1995, специалност: Българска филология
Средносрочни обучения:
2006 – „Базови и специфични компютърни умения на учители по БЕЛ“ (40 часа, Национален педагогически център към МОН)
2010 – „Безопасност на движението по пътищата“ (30 часа, Шуменски университет)
2013 – „Електронни проучвания, тестове и оценяване“ (30 часа, Варненски свободен университет)
Общ трудов стаж: 18
Педагогически стаж в МГ: 14
Месторабота:
1997-2001 – ЧОУ „Знание и сила“, гр. Варна, учител по БЕЛ
от 2001 – МГ „Д-р Петър Берон“, учител по БЕЛ
2013 – Диплом за отлично представяне на Варна и областта в национални олимпиади, конкурси, състезания и постигнати високи резултати (МОН, РИО – Варна)
Длъжност: старши учител
Преподава по: БЕЛ – 10 клас, ЗП; БЕЛ – 11 клас, ЗП; БЕЛ – 11 клас, ЗИП;
немски език – B2;
руски език – B2;
Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power point