ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър, 1978 г., история
Степен: II ПКС
Тема на разработката: „Българинът по време на Балканските войни (1912-1913 г.) в мемоарите художествената литература и фолклора“, 1986 г., СУ „Св. Климент Охридски“
Общ трудов стаж: 37
Педагогически стаж в МГ: 23
Месторабота:
ОУ с. Аврен 1978-1981 г.
СОУ „Вела Благоева“ Варна 1981-1982 г.
ОСНС Варна 1982-1992 г.
МГ Варна
награда „Варна“ 2011 г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: История – 9, 10 клас ЗП;
Немски език В1;
Руски език С1;
добра работа с приложенията на Microsoft Office