Национална спортна академия / София -1991г. /, висше образование по специалността физическо възпитание , квалификации – треньор по волейбол , учител по физическо възпитание
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 14
Месторабота:
/09,1991г. – 09,1994г./ – ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна – учител
/09,2001г. – до днес / – МГ „Д-р Петър Берон“ гр. Варна – учител
– Награда „Варна“ – 2005г. за учител на годината по физическа култура и спорт
– Почетен знак с лента на кмета на Община Варна за 2007г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: ФВС – 8 клас, 11 клас, 12 клас; ФВС – 8 клас , 11 клас, 12 клас, Модул – футбол;
Участие в комисии: Училищна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през учебната 2015/2016 година
руски – В2;
английски – В2;
добра работа с приложенията на Microsoft Office