Бакалавър по История и география – СУ „Св. Климент Охридски“, година на завършване – 2008г.
Средносрочни обучения:
„Обещаващи лидери в образованието“ 2014г. Обучение на Фондация Америка за България, реализирано от Международния институт за образование и Колумбийския университет -Теми: Иновативни практики в преподаването; Образователни промени; Изграждане на образователна среда; Оценяване; Изграждане на професионални училищни общности „Intel Teach program” – Essentials 17-18.10.2012г.; “Intel teach advanced online” 9-11.07.2013г. – Проектно базирано обучение; Оценяване; Работа с образователна платформа за обмен на образователни практики
Краткосрочни обучения:
Курсове за обучители:
1) „Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“ 20-22. VI. 2014г. – Junior Achievement Bulgaria „Работа със Smartclassrooom.bg – образователна платформа на Samsung и Junior Achievement Bulgaria“
Семинари:
1) „Практики и стратегии за изработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците“ 11-12.04.2014г. – Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
2) Изработване на инструментариум за измерване на постиженията на учениците с конкретна образователна цел – Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
Общ трудов стаж: 7
Педагогически стаж в МГ: 7
Месторабота:
2009- до момента: учител по География и икономика в МГ „Д-р Петър Берон“ гр. Варна
Основната ми отговорност е да осигурявам условията за това учениците да покажат най-доброто от себе си в контекста на предмета география и икономика; да се развиват като съзнателни, пространствено ориентирани личности с широк светоглед. За целта измислям и поставям предизвикателства в рамките на учебните часове, преподавам и обяснявам учебния материал, разработвам скали за оценяване, оценявам и аргументирам оценките си.
Важна част от работата ми е свързана с ученическите изяви – участията в олимпиади и състезания, организирането на пътувания, работа с документация.
Приемам като своя отговорност мотивирането на учениците, създаването на условия за екипна работа (особено в качеството си и на класен ръководител), създаването на реални ситуации за приложение на придобитите знания.
Като обучител ролята ми е да запознавам колегите с различни иновативни практики и да работим в екип за изграждане на адекватна на съвременните условия образователна среда.
Награда за „Най-добър млад учител“ на община Варна
II награда за есе на тема: „Какво е да си учител по география“
Длъжност: учител
Преподава по: География и икономика 5-12 клас;
Курс, школа, проект: Ръководител на групи по предприемачество във връзка с проект „УСПЕХ“ и извън него, ръководител на групите по проект „С грижа за всеки ученик“ – за интензивна подготовка на ученици за олимпиади и състезания
Английски език C1;
Немски език B2;
Работата с ИТ е част от уменията, които натрупах още в средното си образование в МГ. Умея да ползвам разнообразни инструменти и платформи. Уча бързо и ползвам в ежедневието си облачни системи като google drive, prezi, различни мобилни приложения. В момента се интересувам от курсове за работа с GIS и мобилни тестове (Kahoot).