1994 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Български език и история
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 4
Длъжност: старши учител
Преподава по: БЕЛ – 7 клас, ЗП; БЕЛ – 9 клас, ЗП; БЕЛ – 7 клас, ЗИП;
Английски език – А1;
Добра работа с приложенията на Miсrosoft Office