1995 година, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, магистър, математика и информатика
Краткосрочни обучения:
Програмиране на С
Безопасност на движението по пътищата, Русенски университет
Създаване на професионално портфолио, Раабе
Общ трудов стаж: 21
Педагогически стаж в МГ: 14
Месторабота:
август 1997 г. – август 2001 г., ЧОУ „Знание и сила“, учител по математика
септември 2001 – досега, МГ „Д-р Петър Берон“, учител по информатика и информационни технологии
Награда на община Варна за млад и мотивиран учител, 2006г
Длъжност: старши учител
Преподава по: ИТ – 11 Д, 11 Ж клас, ПП; ИТ – 11 Ж клас, СИП; Информатика – 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж  клас, ЗП; Информатика – 9 З клас, ЗП;
Участие в комисии:
Английски език – В1;
Руски език – А2;
на професионално ниво