1979, СУ „Кл. Охридски“, магистър, квалификация: математик със специализация: изчислител и преподавател в средните училища по математика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: „Елементи от математическата логика в извънкласната работа с ученици с изявени интереси към математически знания“, 1988 г., ИПКУ „Д-р П. Берон“ – Варна
Средносрочни обучения:
Опресняване и обогатяване на знанията по английски език, ИПКУ „Д-р П. Берон“-Варна.
„Интерактивни методи и средства за обучение“, 120 ч., ВСУ „Черноризец Храбър“
„Безопасност на движението“, 30 ч., ШУ.
Краткосрочни обучения: „Невербалната комуникация при педагогическото взаимодействие“, 6 ч., Център за обучение, консултации и тренинг ZS консулт – Варна
Общ трудов стаж: 38
Педагогически стаж в МГ: 35
Награда „Варна“
Награда „Неофит Бозвели“
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 9 клас, ПП;
Руски език (основно владеене);
Английски език (основно владеене);
Добра работа с Microsoft Office. Самостоятелна подготовка и участие в краткосрочни обучения.