Магистър по българска филология и преподавател в средните училища – 1983г., ВТУ „Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Втора специалност: история
Специализация по педагогическа социология – 1989г., СУ „Климент Охридски“, гр. София
Втори клас – квалификация – 1992г., ЦИУУРК, гр. София
Професионална квалификация икономист – счетоводител със специалност счетоводство – 2003г., Икономически университет Варна, гр. Варна, Английски език Б1- 2010г., ЦПО към „Алфа Медика-Здравен Център“ ЕООД, гр. Варна
Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V – VIII клас – 2015г., Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе
Общ трудов стаж: 22
Педагогически стаж в МГ: 3
Месторабота: ОУ „Св. Иван Рилски“ – 1991 – 1995, учител по БЕЛ
ОУ „Капитан Петко войвода“ – 2012 – 2014, учител по БЕЛ и история
ПГМТ – 2014 – 2014, директор
Длъжност: учител
Преподава по: БЕЛ – 10 клас, ЗП; БЕЛ – 12 клас, ПП;
Руски език – C2;
Немски език – Б1;
Английски език – Б1;
Добра работа с Explorer