Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ , Английска филология – бакалавър, педагогическа правоспособност – завършена през 2014 г.
Общ трудов стаж: 10
Педагогически стаж в МГ: 4
Месторабота:
1. СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ – Шумен – 6 месеца
2. Математическа гимназия „Др. Петър Берон“ – Варна – 4 месеца към момента
Длъжност: учител
Преподава по: Английски език 11 клас, ЗП;