Диплома за висше образование – А 89 №005628, издадена от ВПИ „Константин Преславски“ – Шумен, специалност руска филология, професионална квалификация – специалист по руски език, преподавател, Втора специалност – български език
Диплома за висше образование- №53734/2007, издадена от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, филологически факултет, квалиф. степен бакалавър, специалност английска филология, професионална квалификация филолог, допълнителна проф. квалификация учител по английски език
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 4
Длъжност: старши учител
Преподава по: английски език – 12кл; руски език – 10кл.;
английски-С1;
руски -С1;
Добра робота с приложенията на Microsoft Office.