Висше образование – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, год. на завършване – 1988, магистър, квалификация химик със специализация учител по химия, 2-ра спец. учител по физика
Средносрочни обучения:
Организация и методика на обучението по Човекът и природата – V и VI клас Модул Биология , Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение гр. Варна, 40 часа
Професионална квалификация – инструктор по базови и специфични компютърни умения , Център за продължаващо обучение , Аграрен университет – Пловдив , 7 дневен курс
Общ трудов стаж: 30
Педагогически стаж в МГ: 10
Месторабота: 27 год., учител по химия, физика, ИТ
Длъжност: старши учител
Преподава по: Човекът и природата – 6 клас ЗП; Химия и ООС – 10 клас ЗП; Химия и ООС – 11 клас ЗП;
руски А1;
английски А1;
френски А1;
Хардуерни и софтуерни умения