1986 год. – ВПИ – Шумен, магистър, Математик, преподавател по математика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Приложение на компютрите в уроците за изследване на функции
Функции в съавторство с Галина Момчева – изд.“Знание и сила“ 1997г
Помощно пособие по математика за 7кл – в съавторство с Евгения Михайлова -1998г. изд. на МГ „Д-р П.Берон“
Специализации: специализация по информатика – Компютърни технологии в средното образование
Средносрочни обучения:
1. Обучение на педагогически специалисти заемащи нова за системата на НП длъжност – 5дена- Проект квалификация на пед. специалисти-2009
2.Нови инф. и комуникационни технологии в природо – математическите учебни дисциплини-2001 – 3 дена – ИПКУ – Варна
Краткосрочни обучения:
Базови и специфични компютърни умения – 3 дена – МОН
Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност -еднодневни -2011 и 2012г
Обучение в областта на теоретична, компютърна и математическа лингвистика – 2008, 2009, 20011, 2014, 2015г – Секция математическа лингвистика към СМБ
Анализ на данни чрез електронни таблици – 2015 -ДИКПО гр.Варна
Облак технологии в работата на учителя- 2015 – ДИКПО гр.Варна
Общ трудов стаж: 37
Педагогически стаж в МГ: 28
Месторабота:
1.09.1978 – 31.08.1979г. – ОУ с. Черковна, общ. Провадия – учител
1.09.1979 – 30.06.1981г – ОУ с. Горни чифлик, общ. Долни чифлик- учител
1.09.1981 – 31.08.1985г. – ОУ с. Дъбравино, общ.Аврен- учител
1.09.1985 – 31.08.1986г. – ЕСПУ с. Блъсково, общ. Провадия- учител
1.09.1986 – 31.08.1987г. – I ЕГ гр.Варна- учител
1.09.1987 – 31.08.1999г – МГ „Д-р П.Берон“ гр.Варна- учител
1.09.1999 – 31.08.2001г – МГ „Д-р П.Берон“ гр.Варна- пом.директор
1.09.2001 – 31.08.2012г – МГ „Д-р П.Берон“ гр.Варна- учител
1.09.2012 – продължава – МГ „Д-р П.Берон“ гр.Варна- гл.учител
Награда „Варна“ за учител на годината в област математика и информатика – 2005 и 2010г.
Грамота от Президента на Република България за отлично представяне на ученици в международни олимпиади -2014
Почетно отличие „Неофит Рилски“ – 2014г.
Длъжност: главен учител
Преподава по: математика -10 кл ПП; математика -10 кл СИП; математика -12 кл ПП; математика -12 кл СИП;
Курс, школа, проект: Проект „С грижа за всеки ученик“ – 2 групи математическа лингвистика
добра работа с приложенията на Microsoft Office
– участие в различни семинари, курсове към гимназията, към СМБ или ДИКПО