2002 г.- Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистър, специалност Графика
Общ трудов стаж: 13
Педагогически стаж в МГ: 13
Длъжност: старши учител
Преподава по: Изобразително изкуство – 5 клас, ЗП; Изобразително изкуство – 6 клас, ЗП; Изобразително изкуство – 7 клас, ЗП; Изобразително изкуство – 8 клас, ЗП; Изобразително изкуство – 9 клас, ЗП;