висше магистър, 1983г. ВПИ – гр.Шумен, специалност: математик – преподавател по математика
Степен: II ПКС
Публикации: 12.02.1998г. придобита Втора ПКС от ИПКУ „Д-р П.Берон“
Общ трудов стаж: 35
Педагогически стаж в МГ: 16
Длъжност: старши учител
Преподава по: математика-12 клас,ПП; математика-9 клас,ПП; математика-12клас,СИП приложен;
Курс, школа, проект:
„С грижа за всеки ученик“- математика 12 клас
школа по математика 5 клас