Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 1995г., магистър, Биолог, учител биология и химия
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св.Св КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, магистър, Управление на образованието
Общ трудов стаж: 20
Педагогически стаж в МГ: 10
Длъжност: старши учител
Преподава по: Химия и опазване на околната среда – 9,10,11 клас, ЗП Химия 10 клас, СИП,Приложен СИП;
Курс, школа, проект: Химия 11,12клас