СУ „Климент Охридски“, 1979г., магистър филолог, френски и английски език
Общ трудов стаж: 36
Педагогически стаж в МГ: 20
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език 12 клас ПП; Английски език 12 клас ЗП; Английски език 11 клас ПП;
английски -С2;
френски език – С2;
руски език – В1;
добра работа с приложенията на Microsoft Office