Степен:
Тема на разработката:
Публикации:
Специализации:
Средносрочни обучения:
Краткосрочни обучения:
Общ трудов стаж:
Педагогически стаж в МГ:
Месторабота:
Длъжност:
Преподава по:
Курс, школа, проект:
Участие в комисии: