2f864b7f6e25ef5c80b6e9d2422f1618Интерактивното ателие ви запознава с процеса на формообразуване. Показани са произведения на М. К. Ешер и алгоритми за паркетиране на равнината. С този проект можете да разберете колко забавна е математиката и да създадете лесно и бързо собствена мозайка.

http://www.hristostaykov.net/mathematics-in-art/