Учебна 2022-2023 година

Списък на учебниците за 2022-2023 година

Учебниците по Английски и Немски език се закупуват организирано в началото на учебната година.

Учебна 2021-2022 година

Списък на учебниците за 2021-2022 година

 

Учебна 2020/2021 година

Актуализиран списък с учебници за учебната 2020/2021 година (19.08.2020)

Списък с препоръчителна литература за учениците от V клас

Списък с препоръчителна литература за учениците от VI клас

 

Учебна 2019/2020 година

Актуализиран списък с учебници за учебната 2019/2020 година (09.09.2019)

Учебна 2018/2019 година

Окончателен списък учебници за учебната 2018/2019 година (29.08.2018)

Учебна 2017/2018 година

Одобрени учебници за учебната 2017/2018 година
Уточняваща информация:
Учебник за 11 клас по физика:
Физика и астрономия 10 клас, ЗП, изд. Булвест 2000, автори М. Максимов и Г. Христакудис, издание 2017 год.

Препоръчителна литература за учениците от VII клас

Препоръчителна литература за учениците от VIII клас

Препоръчителна литература за учениците от IX клас

Препоръчителна литература за учениците от XI и XII клас

Учебна 2016/2017 година

Одобрени учебници за учебната 2016/2017 година

Препоръчителна литература за учениците от V клас

Учебна 2015/2016 година

Одобрени учебници за учебната 2015/2016 година