Учебен план за випуск 2020, 2021

Профил „Природоматематически“
Физика с английски език

Учебни предмети 8 клас
/36 уч. седм./
9 клас
/36 уч. седм./
10 клас
/36 уч. седм./
11 клас
/36 уч. седм./
12 клас
/31 уч. седм./
БЕЛ 4 3 3 3+1 3+2
Английски език 18 4 4 4 4
Втори чужд език 2 2 2 2
Математика 3 3+2.5 3+2 2+3 2+5
Информатика 1 1
Информ. технологии 1 1 1+1 0+2 0+2
История 1.5 2 2 2
География 1.5 1.5 1.5 1
Философия 1.5 1.5 1.5 2
Биология 2 2 2
Физика 1.5+2 2+2 2+2 1+4
Химия 1.5 2 2
Музика 1 1
Изобр. изкуство 1 1
ФВ и спорт 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1