Съобщения

1801, 2024

Допуснати до участие в областен кръг на олимпиадата по математика

18/01/2024|

Списък с броя на учениците, допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по математика (11.02.24) за учебната 2023-2024 година, разпределени по класове и по училища (*.pdf)

1912, 2023

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика

19/12/2023|

На 03.12.2023 се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика. Резултатите на учениците от МГ "Д-р Петър Берон" са публикувани по-долу: 5. клас     6. клас     7. клас     8. клас [...]

2911, 2023

Общински кръг на олимпиадата по математика – 03.12.2023 г.

29/11/2023|

Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се проведе на 03.12.2023 г. (неделя) от 09:00 часа в сградата на МГ. Всички ученици следва да се явят на 3 декември 2023 г. [...]

2809, 2023

Информация за Математическо състезание „Хитър Петър“

28/09/2023|

Уважаеми ученици, уважаеми родители, Информация за регламента и организацията по провеждане на Математическо състезание „Хитър Петър“ можете да намерите на сайта на СМБ - секция Варна.

1109, 2023

За новата учебна 2023/2024 година

11/09/2023|

Откриването на новата учебна 2023/2024 година ще се състои на 15. септември 2023 г. - петък от 11:30 часа в двора на училището. През първия учебен срок занятията за: – учениците от XI а, б, [...]

2308, 2023

Родителски срещи за учениците от V и VIII клас

23/08/2023|

Родителската среща с родителите на учениците от VIII клас ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа. Служебни бележки  на учениците от VIII клас за Дирекция Социално подпомагане ще се раздават от 28.08.2023 [...]

508, 2023

Учебници за учебната 2023-2024 година

05/08/2023|

Списък с учебници и учебни помагала за учебната 2023-2024 е публикуван в раздел Обучение>>Учебници .

3107, 2023

Австралийско математическо състезание

31/07/2023|

Записаните участници на Австралийското математическо състезание във Варна трябва да се явят в 9:30 часа на 03.08.2023 година в сградата на Математическа гимназия гр. Варна.

1907, 2023

Работно време на училищната комисия по приема в VIII клас за учебната 2023-2024 година

19/07/2023|

Училищната комисия за записване на учениците, класирани в МГ след завършения II етап от класирането за държавния план-прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година, ще работи със следния график: Дата Ден Часови интервал 20.07.2023 [...]

1407, 2023

Изпълнен е държавният план-прием на ученици в 5. клас за учебната 2023/2024 година

14/07/2023|

Приемът на ученици в МГ „Д-р Петър Берон“ в 5. клас по държавен план-прием приключи. Към 10:00 часа на 14.07.2023 г. за заети всички обявени места.