Съобщения

2803, 2024

Разпределение по стаи за Пролетно математическо състезание – 30.03.2024

28/03/2024|

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. от 9:00 часа в сградата на МГ "Д-р Петър Берон". Списък с разпределението на учениците по стаи (.pdf) Учениците трябва да се [...]

2803, 2024

Организация на учебния процес за учениците от XII клас за периода от 01.04.24 до 04.04.24

28/03/2024|

От 01.04.24 г. до 04.04.2024 г. учебният процес за учениците от XII клас ще се провежда при следната организация: Учебните занятия ще се водят при едносменен режим в първа смяна. Учебните часове ще се провеждат [...]

2703, 2024

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас

27/03/2024|

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от  VII до XII клас, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг: VII клас    VIII клас     IX клас [...]

1803, 2024

Избор на профилирана и разширена подготовка за учениците от X клас

18/03/2024|

603, 2024

Резултати от областния кръг на олимпиадата по ИТ

06/03/2024|

На 25.02.2024 г. в МГ "Д-р Петър Берон" се проведе областният кръг на олимпиадата по ИТ. Протоколи с резултатите на предложените за допускане до национален кръг проекти по категории са публикувани по-долу: Интерактивни проекти   [...]

103, 2024

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

01/03/2024|

Резултати от проведения на 11.02.24 г. областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас (*.pdf): IV клас         V клас          VI клас Учениците, в [...]

2102, 2024

Областен кръг на олимпиадата по ИТ

21/02/2024|

На 25.02.2024 г. в STEM центъра на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" ще се проведе областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Участниците ще представят своите проекти по следния график.

802, 2024

Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.

08/02/2024|

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024 г. (неделя) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. Всички ученици следва да се явят на 11 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в [...]

502, 2024

Начало на втория учебен срок

05/02/2024|

През втория учебен срок, считано от 6.02.2024 г., учебният процес за учениците в Гимназията ще се провежда присъствено при следната организация: – първа смяна – за учениците от V, VI, VII, VIII, IX, X и [...]

2301, 2024

Режим за влизане и излизане от сградата на МГ

23/01/2024|

Във връзка със заповед РД - 09360/23.01.2024 на Директора на МГ за влизане и излизане от сградата учениците от МГ да използват само източните входове.