Съобщения

1107, 2022

Записване на ученици в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2022/2023 година

11/07/2022|

От класираните за държавен план-прием в V клас за учебната 2022/2023 година 78 ученици до 17:00 часа на 11.07.2022 г. са записани 77 ученици. За заемане на свободното място комисията за записване на учениците, класирани [...]

807, 2022

Решение на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място

08/07/2022|

На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в учлищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1036/04.07.2022  за заемане на свободно ученическо място, [...]

707, 2022

Класиране за държавен план-прием в V клас за учебната 2022/2023 година

07/07/2022|

Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2022/2023 година. Протокол с класирането на всички ученици, подали заявления за прием. Родителската среща за новопроетите ученици в 5. клас, [...]

107, 2022

Връчване на свидетелствата за основно образование на учениците от VII клас

01/07/2022|

На 04. 07, понеделник, от 18:00 часа в двора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се състои официалното връчване на свидетелствата за основно образование на учениците от VII клас. Седмокласниците от випуск 2027 продължават традицията възпитаниците на [...]

1006, 2022

Промяна в организацията на учебните часове за 13.06.22 и 15.06.22 г.

10/06/2022|

Във връзка с организацията и провеждането в МГ „Д-р Петър Берон“ на НВО за VII и X клас в дните вторник, 14.06.2022 г., и четвъртък,  16.06.2022 г., се въвежда следната организация на учебния процес за [...]

1006, 2022

За зрелостниците от випуск 2022 – възможност за запознаване с изпитните работи от ДЗИ

10/06/2022|

Уважаеми зрелостници, На 10.06.2022 от 13:30 часа до 17:00 часа и на 13.06.2022 от 8:00 до 17:00 ч. в сградата на гимназията можете да се запознаете с вашите оценени писмени работи от зрелостните изпити.

806, 2022

Промяна в графика на учебните часове за 10.06.2022 г.

08/06/2022|

Във връзка с организацията и провеждането в МГ „Д-р Петър Берон“ на "Панаир на науките" на 10.06.2022 г. учебният процес за учениците в гимназията ще се провежда при следната организация: Учебните часове за първа смяна са с продължителност [...]

3105, 2022

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

31/05/2022|

Резултатите от проведеното на 14.05.2022 г. състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас са достъпни тук (*.pdf). Съгласно регламента на състезанието, учениците и/или родител на ученика могат да се запознаят с оценените си [...]

1805, 2022

Промяна в организацията на учебния процес за периода 23.05 – 27.05.2022

18/05/2022|

Във връзка с провеждането на НВО в IV клас в ОУ „Захари Стоянов“ се въвежда следната организация на учебният процес за учениците в МГ за периода от 23.05.2022 до 27.05.2022 г. включително: Учебните занятия ще се водят с [...]

1605, 2022

Промяна в организацията на учебните часове за 17.05.22 и 19.05.22

16/05/2022|

Във връзка с организацията и провеждането в МГ „Д-р Петър Берон“ на ДЗИ в дните сряда, 18.05.2022, и петък,  20.05.2022 г., се въвежда следната организация на учебния процес за дните вторник, 17.05.22, и четвъртък, 19.05.22: [...]