Съобщения

2212, 2021

Промяна в графика на учебните часове за четвъртък, 23.12.2021 г.

22/12/2021|

Във връзка с организиране и провеждане на съвместни събития с ОУ "Захари Стоянов" по случай Коледните празници учебните часове за първа и втора смяна на 23.12.2021 г. ще се проведат при следния график:

2212, 2021

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика

22/12/2021|

Резултатите от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен на 11.12.2021 г. в МГ и протоколи с класираните за областен кръг ученици са публикувани в раздел Състезания>>Олимпиади.

1310, 2021

Променен график на учебните часове за 13.10.2021 г. (сряда)

13/10/2021|

Поради авария в район „Чайка“ и липса на течаща вода в сградата, днес, 13.10.2021 г., учебните часове ще се провеждат съгласно графика: 1. час 13:00 – 14:00 2. час 14:10 – 14:40 3. час 14:50 – [...]

2909, 2021

Записване в групите за Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г. за ученици на МГ „Д-р П. Берон“

29/09/2021|

Уважаеми родители и ученици, В началото на всяка учебна година стартира кампания по записването на ученици в групите по интереси към Математическа гимназия. Тези извънкласни форми са в различни области, според интересите на учениците. С участието си [...]

1409, 2021

Откриване на учебната 2021-2022 година

14/09/2021|

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 13:00 часа в двора на MГ с новоприетите ученици от V и VIII клас. Откриването на учебната година за учениците от  VII клас ще се [...]

1506, 2021

За учениците от X клас, разпределени за НВО в зали от 1 до 13

15/06/2021|

Учениците, разпределени за НВО в зали от 1 до 13 включително, ще са в III ОУ "Ангел Кънчев" и ще влизат през входа откъм улица "Роза" срещу документ за самоличност и с поставена предпазана маска на [...]

1406, 2021

Промяна в графика на учебните часове за 15 и 17 юни 2021 г.

14/06/2021|

Във връзка с подготовката на сградата на МГ за провеждане на НВО за учениците от VII и X клас часовете за втората учебна смяна на 15 и на 17 юни 2021 г. ще бъдат с продължителност 30 минути и ще се [...]

906, 2021

Зрелостниците могат да видят работите си от ДЗИ на 10 и 11 юни 2021 г.

09/06/2021|

Зрелостниците от випуст 2021 ще могат да видят проверените и оценени работи от ДЗИ на 10 юни от 10:30 до 16:00 часа и на 11 юни от 8:30 до 12:00 часа в стаята на дежурния [...]

806, 2021

Служебни бележки за ученици от 4. клас с резултати от математически състезания

08/06/2021|

На 10 и 11 юни 2021 г. с работно време от 8:30 до 16:00 часа в МГ ще бъдат издавани служебните бележки за ученици от 4. клас. Бележките удостоверяват резултатите от областния кръг на олимпиадата [...]

406, 2021

Коригиран протокол с резултати от състезанието „Математика за всеки“, проведено на 15.05.2021 г.

04/06/2021|

Коригираният протокол с резултатите от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 15.05.2021 г., е достъпен тук (*.pdf). Ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка [...]