Съобщения

1509, 2021

Седмично разписание за 16 и 17 септември 2021 г.

15/09/2021|

Седмично разписание по паралелки  за дните 16 септември (четвъртък) и 17 септември (петък).

1409, 2021

Откриване на учебната 2021-2022 година

14/09/2021|

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 13:00 часа в двора на MГ с новоприетите ученици от V и VIII клас. Откриването на учебната година за учениците от  VII клас ще се [...]

1506, 2021

За учениците от X клас, разпределени за НВО в зали от 1 до 13

15/06/2021|

Учениците, разпределени за НВО в зали от 1 до 13 включително, ще са в III ОУ "Ангел Кънчев" и ще влизат през входа откъм улица "Роза" срещу документ за самоличност и с поставена предпазана маска на [...]

1406, 2021

Промяна в графика на учебните часове за 15 и 17 юни 2021 г.

14/06/2021|

Във връзка с подготовката на сградата на МГ за провеждане на НВО за учениците от VII и X клас часовете за втората учебна смяна на 15 и на 17 юни 2021 г. ще бъдат с продължителност 30 минути и ще се [...]

906, 2021

Зрелостниците могат да видят работите си от ДЗИ на 10 и 11 юни 2021 г.

09/06/2021|

Зрелостниците от випуст 2021 ще могат да видят проверените и оценени работи от ДЗИ на 10 юни от 10:30 до 16:00 часа и на 11 юни от 8:30 до 12:00 часа в стаята на дежурния [...]

806, 2021

Служебни бележки за ученици от 4. клас с резултати от математически състезания

08/06/2021|

На 10 и 11 юни 2021 г. с работно време от 8:30 до 16:00 часа в МГ ще бъдат издавани служебните бележки за ученици от 4. клас. Бележките удостоверяват резултатите от областния кръг на олимпиадата [...]

406, 2021

Коригиран протокол с резултати от състезанието „Математика за всеки“, проведено на 15.05.2021 г.

04/06/2021|

Коригираният протокол с резултатите от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 15.05.2021 г., е достъпен тук (*.pdf). Ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка [...]

306, 2021

Резултати от математическо състезание „Европейско кенгуру“

03/06/2021|

На 29.05.2021 г. се проведе националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Окончателни резултати на участниците от V до XII клас по класове: 5. клас     6. клас      7. клас     8. клас    [...]

2705, 2021

Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от МГ „Д-р Петър Берон“

27/05/2021|

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от V – XII клас на МГ „Д-р Петър Берон“ ще се проведе на 29.05.2021 г. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие. Учениците трябва [...]

1905, 2021

Резултати от „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“, проведено на 08.05.2021 г.

19/05/2021|

Резултатите от „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“, проведено на 08.05.2021 г., са достъпни тук (*.pdf). Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник на 20.05.2021 г. от [...]