Съобщения

2703, 2020

Дистанционно обучение

27/03/2020|

С оглед на обстановката в страната продължава обучението на учениците в условия на електронна среда при следната организация: Организирани са онлайн дейности с учителите, преподаващи съответните учебни предмети, по график, който съответства на утвърденото седмично [...]

1303, 2020

Преустановяват се учебните занятия във връзка със заповед на министъра на здравеопазването

13/03/2020|

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., се преустановяват учебните занятия и всякакви форми на присъствени занимания с ученици. Създава се организация от 16.03.2020 г. да се провеждат дистанционни учебни занимания [...]

1103, 2020

Важно съобщение

11/03/2020|

До второ нареждане се отменят: пробните изпити; школите и курсовете; областният кръг на олимпиадата по информационни технологии.

1103, 2020

Важно – 12 и 13 март 2020 г. са обявени за неучебни дни

11/03/2020|

Със заповед на Кмета на Община Варна дните 12.03. и 13.03.2020 г. включително са обявени за неучебни дни на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за [...]

503, 2020

Важно съобщение

05/03/2020|

Във връзка със Заповед № РД -01-114/05.03.2020 на министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България   0т 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително ще бъдат отменени: учебните занятия в МГ; обявената за 10.03.2020 г. родителска [...]

503, 2020

Важно за пробните изпити

05/03/2020|

Във връзка със заповед №РД - 01-45/02.03.2020 г.  на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия в Община Варна на 7 март 2020 няма да се проведе пробен изпит по математика. Всички заявили участие за [...]

303, 2020

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

03/03/2020|

Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе по план на 7 март 2020 г. (събота) от 9:00 часа в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" при следния график на защитите. Участниците трябва да се [...]

203, 2020

Преустановени учебни занятия от 04.03.2020 до 06.03.2020 г.

02/03/2020|

Във връзка със задължителното предписание към директорите на училищата в град Варна за преустановяване на  учебния процес от 4 до 6.03.2020 г. учебните занятия за МГ "Д-р П.Берон" се преустановяват от 4 до 6 март 2020 г.; [...]

203, 2020

Важно за школите

02/03/2020|

На 07. 03.2020 г. няма да се проведат занятия на школите и курсовете поради задължителното предписание към директорите на училищата в град Варна за преустановяване на  учебния процес от 4 до 6.03.2020 г.

2902, 2020

Информация за пробните изпити за учебната 2019/2020 година

29/02/2020|

Уважаеми родители, скъпи седмокласници, Заплащането на изпитите ще се извършва само по банков път и с предварителна заявка чрез попълване на формуляр. Пробен изпит по математика Пробен изпит по БЕЛ 7 март 2020* - 14 [...]