Съобщения

1806, 2024

Указания за кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

18/06/2024|

Уважаеми родители, Служебните бележки за допускане до НВО в IV клас, които учениците са получили от училището, в което са се обучавали през учебната 2023/2024 година, съдържат код за достъп и парола за сайта https://infopriem.mon.bg. [...]

1706, 2024

Променен график на учебните часове за 18.06.24 и 20.06.24

17/06/2024|

 Във връзка с подготовката на изпитните зали за провеждането на НВО за учениците от VII клас в дните 18.06 (вторник) и 20.06.2024 г. (четвъртък) се въвежда нов график за провеждането на учебните часове: I смяна Час Начало [...]

1706, 2024

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 01.06.2024

17/06/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас се проведе на 01.06.2024 г. (събота) в сградата на Математическа гимназия. Резултати на учениците от област Варна (*.pdf) Родителите могат да [...]

706, 2024

Запознаване с изпитни работи от ДЗИ

07/06/2024|

Уважаеми зрелостници, На 11.06.2024 г. от 9:00 часа до 16:00 часа и на 12.06.2024 г. от 10:30 до 16:00 ч. в сградата на МГ можете да се запознаете с Вашите оценени писмени работи от държавните зрелостни [...]

3105, 2024

Състезание “Математика за всеки” за ученици от IV клас – 01.06.2024

31/05/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на [...]

2105, 2024

Информация за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г.

21/05/2024|

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Във връзка с за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Ви информираме, че РУО-Варна ще проведе онлайн информационни срещи [...]

1605, 2024

График за защита на дипломен проект – 21.05.2024

16/05/2024|

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия код 481020 „Системен програмист“, специалност код 4810201 „Системно програмиране" за учениците от 12 ж клас чрез защита на дипломен проект ще се проведе на [...]

1205, 2024

Изпращане на учениците от Випуск 2024

12/05/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Официалното изпращане на Випуск 2024 ще се състои на 13.05.2024 г. в двора на МГ "Д-р Петър Берон". Очакваме Ви да споделим заедно Празника!

904, 2024

Резултати от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас

09/04/2024|

Резултати от проведеното на 30.03.2024 г. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (*.pdf) Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната [...]

2803, 2024

Разпределение по стаи за Пролетно математическо състезание – 30.03.2024

28/03/2024|

Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. от 9:00 часа в сградата на МГ "Д-р Петър Берон". Списък с разпределението на учениците по стаи (.pdf) Учениците трябва да се [...]