Съобщения

807, 2024

Отново бляскав успех за седмокласниците на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна

08/07/2024|

На 5 юли 2024 г. Математическа гимназия връчи свидетелствата за завършено основно образование на своите възпитаници. Седмокласниците отбелязаха поредния блестящ успех за Гимназията на провелото се Национално външно оценяване. Със среден успех от 96,95 т. по математика те [...]

1806, 2024

Указания за кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

18/06/2024|

Уважаеми родители, Служебните бележки за допускане до НВО в IV клас, които учениците са получили от училището, в което са се обучавали през учебната 2023/2024 година, съдържат код за достъп и парола за сайта https://infopriem.mon.bg. [...]

1706, 2024

Променен график на учебните часове за 18.06.24 и 20.06.24

17/06/2024|

 Във връзка с подготовката на изпитните зали за провеждането на НВО за учениците от VII клас в дните 18.06 (вторник) и 20.06.2024 г. (четвъртък) се въвежда нов график за провеждането на учебните часове: I смяна Час Начало [...]

1706, 2024

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 01.06.2024

17/06/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас се проведе на 01.06.2024 г. (събота) в сградата на Математическа гимназия. Резултати на учениците от област Варна (*.pdf) Родителите могат да [...]

706, 2024

Запознаване с изпитни работи от ДЗИ

07/06/2024|

Уважаеми зрелостници, На 11.06.2024 г. от 9:00 часа до 16:00 часа и на 12.06.2024 г. от 10:30 до 16:00 ч. в сградата на МГ можете да се запознаете с Вашите оценени писмени работи от държавните зрелостни [...]

3105, 2024

Състезание “Математика за всеки” за ученици от IV клас – 01.06.2024

31/05/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на [...]

2105, 2024

Информация за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г.

21/05/2024|

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Във връзка с за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Ви информираме, че РУО-Варна ще проведе онлайн информационни срещи [...]

1605, 2024

График за защита на дипломен проект – 21.05.2024

16/05/2024|

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия код 481020 „Системен програмист“, специалност код 4810201 „Системно програмиране" за учениците от 12 ж клас чрез защита на дипломен проект ще се проведе на [...]

1205, 2024

Изпращане на учениците от Випуск 2024

12/05/2024|

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Официалното изпращане на Випуск 2024 ще се състои на 13.05.2024 г. в двора на МГ "Д-р Петър Берон". Очакваме Ви да споделим заедно Празника!

904, 2024

Резултати от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас

09/04/2024|

Резултати от проведеното на 30.03.2024 г. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (*.pdf) Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната [...]