Съобщения

505, 2021

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, 08.05.2021 г.

05/05/2021|

На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие. [...]

505, 2021

Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии, 08.05.2021 г.

05/05/2021|

На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии 2021  за участниците от Област Варна. Допуснатите до участие ученици трябва да [...]

505, 2021

Пролетното състезание по информатика, 08.05.2021 г.

05/05/2021|

На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Пролетното състезание по информатика за участниците от Област Варна. В състезанието участват ученици, които предварително са подали декларации и заявки за [...]

1904, 2021

Резултати от областния кръг на олимпиадата по ИТ

19/04/2021|

Протокол с резултатите на явилите се на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии за област Варна.

1504, 2021

Нов график за провеждане на национални състезания и националните кръгове на ученическите олимпиади

15/04/2021|

Промени в графика за провеждане на национални състезания и националните кръгове на ученическите олимпиади, съгласно заповед №РД09823/5.04.2021 г. на министъра на образованието и науката: I. Национални състезания Предмет Стара дата Нова дата Математическо състезание "Европейско кенгуру" [...]

504, 2021

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII – XII клас

05/04/2021|

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII - XII клас,  след разкриване на анонимност и арбитриране от националната комисия. Допуснатите до национален кръг са публикувани на сайта на МОН https://www.mon.bg/bg/100161 . На [...]

1903, 2021

Отменят се национални кръгове на ученически олимпиади и състезания

19/03/2021|

Със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се отменя провеждането на: националните кръгове на ученическите олимпиади по философия, английски език, биология и здравно образование; Пролетните математически състезания. Новите дати за провеждане на [...]

1903, 2021

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

19/03/2021|

19.03.2021 г. Отменя се провеждането на Пролетното математическо състезание със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката. Новата дата за провеждане на състезанието следва да бъде оповестена до 8 април 2021 година.   [...]

1703, 2021

Състезанието „Европейско кенгуру“ за ученици от V до XII клас се отлага за 15.04.2021 г.

17/03/2021|

Със заповед № РД09-706/17.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се променя датата на провеждане на математическото състезание "Европейско кенгуру" за ученици от V до XII клас. Състезанието ще се проведе на 15.04.2021 г. [...]

2602, 2021

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

26/02/2021|

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от: 4 клас  5 клас     6 клас Съгласно регламента на олмпиадата, учениците могат да се запознаят с оценените си работи [...]