Съобщения

2102, 2024

Областен кръг на олимпиадата по ИТ

21/02/2024|

На 25.02.2024 г. в STEM центъра на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" ще се проведе областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Участниците ще представят своите проекти по следния график.

802, 2024

Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.

08/02/2024|

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024 г. (неделя) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. Всички ученици следва да се явят на 11 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в [...]

502, 2024

Начало на втория учебен срок

05/02/2024|

През втория учебен срок, считано от 6.02.2024 г., учебният процес за учениците в Гимназията ще се провежда присъствено при следната организация: – първа смяна – за учениците от V, VI, VII, VIII, IX, X и [...]

2301, 2024

Режим за влизане и излизане от сградата на МГ

23/01/2024|

Във връзка със заповед РД - 09360/23.01.2024 на Директора на МГ за влизане и излизане от сградата учениците от МГ да използват само източните входове.

1801, 2024

Допуснати до участие в областен кръг на олимпиадата по математика

18/01/2024|

Списък с броя на учениците, допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата по математика (11.02.24) за учебната 2023-2024 година, разпределени по класове и по училища (*.pdf)

1912, 2023

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика

19/12/2023|

На 03.12.2023 се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика. Резултатите на учениците от МГ "Д-р Петър Берон" са публикувани по-долу: 5. клас     6. клас     7. клас     8. клас [...]

2911, 2023

Общински кръг на олимпиадата по математика – 03.12.2023 г.

29/11/2023|

Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се проведе на 03.12.2023 г. (неделя) от 09:00 часа в сградата на МГ. Всички ученици следва да се явят на 3 декември 2023 г. [...]

2809, 2023

Информация за Математическо състезание „Хитър Петър“

28/09/2023|

Уважаеми ученици, уважаеми родители, Информация за регламента и организацията по провеждане на Математическо състезание „Хитър Петър“ можете да намерите на сайта на СМБ - секция Варна.

1109, 2023

За новата учебна 2023/2024 година

11/09/2023|

Откриването на новата учебна 2023/2024 година ще се състои на 15. септември 2023 г. - петък от 11:30 часа в двора на училището. През първия учебен срок занятията за: – учениците от XI а, б, [...]

2308, 2023

Родителски срещи за учениците от V и VIII клас

23/08/2023|

Родителската среща с родителите на учениците от VIII клас ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа. Служебни бележки  на учениците от VIII клас за Дирекция Социално подпомагане ще се раздават от 28.08.2023 [...]