Съобщения

2311, 2022

Математически турнир „Иван Салабашев“ – 03.12.2022

23/11/2022|

На 03.12.2022 г. (събота) от 10:00 часа в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе Математически турнир "Иван Салабашев" за ученици от 4. до 12. клас. Учениците следва да се явят в МГ не по-късно [...]

2211, 2022

Отчетно-изборно събрание на Обществения съвет към МГ

22/11/2022|

Уважаеми госпожи и господа, На основание чл. 3 до чл. 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, се свиква отчетно-изборно събрание при изричните условия на чл. [...]

210, 2022

Неучебен ден 

02/10/2022|

Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на образованието и науката №РД-09-4657/23.09.2022 г.,  3.10.2022 (понеделник) ще бъде неучебен ден  за учениците на МГ "Д-р Петър Берон" - Варна.

2109, 2022

Решение на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място

21/09/2022|

На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1081/14.09.2022  за заемане на свободно ученическо [...]

1609, 2022

Класни ръководители и класни стаи

16/09/2022|

Списък с класните ръководители на отделните паралелки и класните стаи е публикуван в раздел Обучение>>Графици.

3108, 2022

За новата учебна 2022/2023 година

31/08/2022|

Откриването на новата учебна 2022/2023 година ще се състои на 15 септември 2022 г. от 10:30 часа в двора на училището. През първия учебен срок занятията за: - учениците от VI до XI клас ще [...]

3008, 2022

Родителски срещи за учениците от V и от VIII клас

30/08/2022|

Родителската среща с родителите на учениците от V клас ще се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа. Родителската среща с родителите на учениците от VIII клас ще се проведе на 02.09.2022 г. (петък) [...]

2908, 2022

Решение на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място

29/08/2022|

На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1051/23.08.2022  за заемане на свободно ученическо място, [...]

2707, 2022

Австралийско математическо състезание

27/07/2022|

На 04.08.2022 година (четвъртък) в МГ - Варна ще се проведе Австралийското математическо състезание. Записаните за участие ученици трябва да се явят в сградата на училището и да заемат местата си в 9:30 часа. Състезанието [...]

1507, 2022

Изпълнен е държавният план-прием на ученици в 5. клас за учебната 2022/2023 година

15/07/2022|

Приемът на ученици в МГ "Д-р Петър Берон" в 5. клас по държавен план-прием приключи. Приети са 78 ученици.