Съобщения

2008, 2018

Списък с учебниците за учебната 2018/2019 година

20/08/2018|

Актуализиран списък учебници за учебната 2018/2019 година

708, 2018

Тест на Австралийското математическо дружество

07/08/2018|

Учениците, които са се записали за участие в теста на Австралийското математическо дружество, трябва да се явят на 9.08.2018г.(четвъртък) в 9:30 часа в двора на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна. Учениците трябва да [...]

307, 2018

Записване на учениците, приети на първи етап, и приемане на заявления за участие във втори етап на класирането за прием в VIII клас

03/07/2018|

Записването на учениците, приети на първи етап, и приемането на заявления за участие във втори етап на класирането ще се състои в периода от 04 до 06 юли 2018 година включително с работно време от 8:30 до 17:00 [...]

307, 2018

Декларация за съгласие от родител за обработване на лични данни на ученик от IX клас

03/07/2018|

Във връзка с издаването на свидетелство за завършено основно образование и ползване на лични данни на учениците, завършили IX клас, е необходимо предоставянето на декларация за съгласие от родител за обработване на лични данни на ученик. Попълнените [...]

2906, 2018

Приключи държавния план-прием в V клас в МГ за учебната 2018/2019 година

29/06/2018|

До 29.06.2018 г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година. Няма незаети места.

2806, 2018

Информация за хода на държавния план-прием в V клас в МГ за учебната 2018/2019 година

28/06/2018|

Към 16:00 часа на 28.06.2018 г. от обявените 78 места в държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година има едно (1) свободно място.

2506, 2018

Класиране на учениците за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

25/06/2018|

Класиране на учениците, завършили IV клас и подали заявление за класиране за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна. Раздаването на служебните бележки на учениците, класирани до 78-мо място, [...]

1806, 2018

Резултати от математическото състезание „Откриване на млади таланти“

18/06/2018|

Резултати от проведеното на 09.06.2018 г. в МГ "Д-р Петър Берон" математическо състезание "Откриване на млади таланти" за ученици от IV клас. Родителите и учениците могат да се запознаят с писмените работи от състезанието на [...]

1706, 2018

Записване за школи и курсове

17/06/2018|

Започва записването за школите за следващата учебна година. Датите са: - на 20.06 - за ученици, които продължават да се обучават при същите учители; - на 21 и 22.06. - за ученици, които са били [...]

1406, 2018

Възможност за учениците, обучавани в VII клас в МГ, да подадат заявления за класиране за прием след VII клас

14/06/2018|

От 20 до 22.06.2018 г. в МГ "Д-р П.Берон" - Варна ще бъде осигурена възможност на учениците, обучавани в VII клас в МГ, да подадат заявления за класиране за прием след VII клас.  Работно време [...]