Свободни места за ученици за учебната 2020/2021 година (към 14.09.2020 г.)

Клас Профил Профилиращи предмети Интензивно изучаван чужд език Брой свободни места
11 Природоматематически Математика, Информатика Немски език 1
12 Природоматематически Математика, Информатика, Английски език, Български език Английски език 3
12 Природоматематически Математика, Информатика, Немски език, Български език Немски език 1
12 Природоматематически Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език Френски език 4

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна