Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 23.09.2022 г.)

Клас Профил / Професия Профилиращи предмети Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
5 Английски език / – 1
12 Профил “Математически“ Математика, Информатика Немски език / Интензивно 1

Срок за подаване на документи: от 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Заповед на директора на МГ

 

21.09.2022
Решение на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1081/14.09.2022  за заемане на свободно ученическо място, потвърждавам възможността за записване на Ален Мехрабян за учебната 2022/2023 година в 10. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

 

13.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед №РД09-1066/05.09.2022 г. за заемане на свободно ученическо място, се потвърждава възможността за записване на Теодор Иванов Казаков за учебната 2022/2023 година в 10. клас, профилирана паралелка с интензивно изучаване на немски език, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна