Свободни места за ученици за учебната 2019/2020 година (към 29.10.2019 г.)

Клас Профил Профилиращи предмети Интензивно изучаван чужд език Брой свободни места
9 Софтруерни и хардуерни науки Информатика, Информационни технологии Немски език 1
11 Природоматематически Математика, Информатика, Английски език, Български език Английски език 1
11 Природоматематически Математика, Информатика, Немски език, Български език Немски език 1
11 Природоматематически Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език Френски език 4

 

Документи на кандидатите се събират до 23.10.2019 г. При липса на кандидати в този период, срокът за подаване на документите става безсрочен.

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

 

14.08.2019 г., 14:00 часа
Днес, 14.08.2019г. училищната комисия за осъществяване на държавен план-прием прие и разгледа оригиналните документи на кандидатите, за заемане на свободно място след трето класиране.

За записване се поканва кандидатът с входящ номер 0301465 /заявление с входящ номер 5730/14.08.2019г/.

Ученикът трябва да се запише до 16:30 часа на 14.08.2019 г.

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че след III класиране за прием на ученици след завършен седми клас има 1(едно) свободно място в паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

  • Заявлението по образец;
  • Служебна бележка с резултатите на ученика/ученичката от НВО след 7 клас;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици за свободни места след трето класиране:

  1. Срок за подаване на документи за заемане на свободното място от 09:00 до 13:00 часа на 14.08.2019г. в Канцелария на МГ „Д-р Петър Берон“.
  2. Заседание на училищната комисия – 13:00 – 14:00 часа.
  3. Обявяване на класирането на сайта на гимназията – 14:00 – 14:30 часа.
  4. Записване на класирания кандидат от 14:30 до 16:30 часа.
  5. Комисията ще приеме и разгледа оригиналните документите на учениците и ще ги класира по низходящ ред, според бала им по методиката на трите предходни класирания.