Свободни места за ученици за учебната 2021/2022 година (към 14.09.2021 г.)

Клас Профил / Професия Профилиращи предмети Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
11 Профил
“Математически“
Математика, Информатика Немски език / Интензивно 1
12 Профил
“Математически“
Математика, Информатика Английски език / Интензивно 3
12 Профил
“Математически“
Математика, Информатика Немски език / Интензивно 2

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна