Свободни места за ученици за учебната 2023-2024 година към 25.03.2024 г.

Клас Чужд език Брой свободни места
VII Английски език 1

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител
2. Копия на документите с резултатите от състезанията и/или олимпиадата
3. Копие от ученическа книжка

Документи се подават до 05.04.2024 г. включително в канцеларията на МГ.

 

29.09.2023
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование, заповед № РД-09-18/20.09.2023 г. за обявяване на свободно ученическо място и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед № РД 09-38/26.09.2023 г. се потвърждава възможността за записване на Адел Карагьозян за учебната 2023/2024 година в 10. б клас – профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

20.09.2023
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование, заповед РД-09-825/14.09.2023 г. за обявяване на свободно ученическо място и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед № РД-09-17/18.09.2023 г., се потвърждава възможността за записване на Александър Цачев за учебната 2023/2024 година в 11. з клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

17.11.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование, заповед  РД09-123/31.10.2022  за обявяване  на свободно ученическо място и постъпили документи на един ученик се потвърждава възможността за записване на Калин Бенчев за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

03.11.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-72/13.10.2022, се потвърждава възможността за записване на Петя Божидарова Генова за учебната 2022/2023 година в 6. клас.

12.10.2022
За свободното ученическо място в VI клас, обявено със Заповед № РД-09-33 от 30.09.2022 г., няма класиран ученик.  В рамките на посочения в заповедта срок няма подадени документи на кандидат, който отговаря на критериите от „Процедурата за преместване на ученик в VI и VII клас“ на МГ „Д-р Петър Берон“.  Предстои обявяване на нов срок за кандидатстване.

05.10.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-26/28.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Владимир Светлинов Димитров за учебната 2022/2023 година в 5. клас.

21.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД09-1081/14.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Ален Мехрабян за учебната 2022/2023 година в 10. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

13.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед №РД09-1066/05.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Теодор Иванов Казаков за учебната 2022/2023 година в 10. клас, профилирана паралелка с интензивно изучаване на немски език, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

29.08.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1051/23.08.2022 за заемане на свободно ученическо място, потвърждавам възможността за записване на Александър Александров Петров за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

08.07.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в учлищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1036/04.07.2022 за заемане на свободно ученическо място, потвържавам възможността за записване на Мартин Даниелов Димитров за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

 

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна