Свободни места за ученици за учебната 2020/2021 година (към 03.07.2020 г.)

Клас Профил Профилиращи предмети Интензивно изучаван чужд език Брой свободни места
7 Непрофилирано 1
12 Природоматематически Математика, Информатика, Английски език, Български език Английски език 1
12 Природоматематически Математика, Информатика, Немски език, Български език Немски език 1
12 Природоматематически Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език Френски език 4

 

Срокът за подаване на документи за заемане на свободните ученически места за учебната 2020/2021 г. е от 25 до 27 август 2020 година.

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна