Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 30.11.2022 г.)

Клас Профил / Професия Профилиращи предмети Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
12 Профил “Математически“ Математика, Информатика Немски език / Интензивно 1

 

 

17.11.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование, заповед  РД09-123/31.10.2022  за обявяване  на свободно ученическо място и постъпили документи на един ученик се потвърждава възможността за записване на Калин Бенчев за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

03.11.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-72/13.10.2022, се потвърждава възможността за записване на Петя Божидарова Генова за учебната 2022/2023 година в 6. клас.

12.10.2022
За свободното ученическо място в VI клас, обявено със Заповед № РД-09-33 от 30.09.2022 г., няма класиран ученик.  В рамките на посочения в заповедта срок няма подадени документи на кандидат, който отговаря на критериите от „Процедурата за преместване на ученик в VI и VII клас“ на МГ „Д-р Петър Берон“.  Предстои обявяване на нов срок за кандидатстване.

05.10.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-26/28.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Владимир Светлинов Димитров за учебната 2022/2023 година в 5. клас.

21.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД09-1081/14.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Ален Мехрабян за учебната 2022/2023 година в 10. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

13.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед №РД09-1066/05.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Теодор Иванов Казаков за учебната 2022/2023 година в 10. клас, профилирана паралелка с интензивно изучаване на немски език, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

29.08.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1051/23.08.2022 за заемане на свободно ученическо място, потвърждавам възможността за записване на Александър Александров Петров за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

08.07.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в учлищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1036/04.07.2022 за заемане на свободно ученическо място, потвържавам възможността за записване на Мартин Даниелов Димитров за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

 

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна