Профил „Природоматематически“ –  свободни места към 03.07.2018 г.

Клас Първи профилиращ предмет Първи чужд език Брой свободни места
10 Информационни технологии Френски език 2
12 Математика Английски език 1
12 Информационни технологии Френски език 1
12 Физика Английски език 3

 

Необходими документи

    1. Заявление за заемане на свободното място.
    2. Копие от учебния план, по който се е обучавал ученикът.
    3. Копие на последната страница на бележника на ученика, от която да се вижда, че ученикът е завършил учебната 2017-2018 г.

Забележка: Копието от учебния план е необходимо за определяне на приравнителните изпити, които ще се проведат от 1.09 до 14.09.2018 г.