Свободни места към 08.02.2019 г.

Клас Профил Профилиращи предмети Интензивно изучаван чужд език Брой свободни места
10  Природоматематически  Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език  Френски език 3
12  Природоматематически  Математика, Информатика, Английски език, БЕЛ  Английски език 3
12  Природоматематически  Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език  Френски език 1
12  Природоматематически  Физика, Математика, Английски език, БЕЛ  Английски език 3

Процедура за преместване на ученик в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна