Профил на купувача

908, 2021

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на „Център за …

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на „Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ - [...]

507, 2021

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Център за технологии …

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ - 5.07.2021г. Документацията [...]

2106, 2021

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на техника и софтуер за изграждане на …

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на техника и софтуер за изграждане на цялостно интегрирано решение за създаване на STEM Център за технологии в креативните индустрии към [...]

1208, 2019

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление …

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна за срок от три години" 12.08.2019 г. Решение (*.pdf) [...]

1110, 2016

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за дигитална класна стая…

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет: "Доставка на оборудване за дигитална класна стая в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна." Обявление в АОП (pdf) Решение (pdf) Документация (pdf) Приложения за [...]

1409, 2016

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон” Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон”