uspehlogos

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за втора година работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“, схема BG051РО001-4.2.05 на МГ „Д-р Петър Берон“.
В различни дейности са включени 469 ученици в 43 групи.

Танцът като спорт, приятелство и толерантност

17.12.2012

На 17 декември 2012 година Мажоретки-junior – 7 клас имаха възмовност да покажат уменията си за танц и маршировка пред свои съученици. Темата беше „Доведи приятел и танцувай за здраве“. Снимки от събитието можете да видите в галерията на сайта.