uspehlogos

Проект BG 051РО001 – 4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

Извънкласни форми

Форма Наименование Ръководител
секция Екопътека Румянка Иванова
клуб Клуб „Архимед“ Бойка Паланчова
клуб Екология и възобновяеми източници на енергия Силвия  Захариева
клуб Електротехника и електроника 10 клас първо ниво Петя Костадинова, Костадин Костадинов
клуб Електротехника и електроника 12 клас второ ниво Петя Костадинова, Костадин Костадинов
клуб Космосът и ние Силвия Захариева
клуб Европейска кухня Пенка Иванова
секция Любители на природата – туристически походи Тотка Трифонова
секция Бодибилдинг Добромир Демиров
уъркшоп Аз фотографът 8 клас начинаещи Валентина Кръстева
клуб Любители на фантастика и фентъзи Соня Янчева
клуб Любители на европейската литература Соня Янчева
ателие Училищна телевизия Иван Николов
клуб Европътешественик Пенка Иванова
клуб Млад учен математик Бойка Паланчова
секция Базови знания в областта на програмирането Тотка Трифонова
секция Базови знания в областта на програмирането Тотка Трифонова
секция Приложна математика Светла Маджарова
курс Уеб дизайн Мая Караджова
курс Уеб дизайн Мая Караджова
ателие Алтернативни ОС. Линукс и продукти с отворен код Валерий Вутов
клуб Европейски клас Йорданка Коцева
клуб Моята бизнес идея Димитрина Докимова
ателие Моята първа реклама-ще те накараме да повярваш Маргарита Николова
клуб Да изразя себе си чрез музика Мария Петрова
клуб Да се обединим чрез спорта Снежана Аначкова
клуб Мажоретки – junior – 6 клас Снежана Аначкова
клуб Мажоретки – junior – 7 клас Снежана Аначкова
клуб Body jump и Fat Burning – йога Снежана Аначкова
клуб Body jump и Fat Burning – йога Снежана Аначкова
курс Работа с приложни програмни продукти 8 – 10 клас Румянка Иванова
курс Работа с приложни програмни продукти 11 – 12 клас Румянка Иванова
курс Работа с приложни програмни продукти 11 – 12 клас Румянка Иванова
клуб Компютърни игри 8 – 9 клас Милен Мавродиев
клуб Компютърни игри 9 – 10 клас Милен Мавродиев
курс Компютърна анимация 6 – 7 клас – Scratch Елена Димитрова
курс Компютърна анимация 8 клас – Scratch Галина Момчева
клуб Видеозаснемане и видеоредактиране Кирил Желев
клуб Видеозаснемане и видеоредактиране Кирил Желев
курс Как да направим интернет страница Елена Димитрова
клуб Фундаментални знания за алгоритмите Юлия Димитрова
клуб Базови знания за моделиране и визуализация на обекти Юлия Димитрова
уъркшоп Аз фотографът 9 клас второ ниво Валентина Кръстева