На 07 март 2024 г. стартира програмата „Технологичен предприемач“ на ИКТ Клъстер – Варна, насочена към ученици в 10-12 клас от специализирани учебни заведения.

От  Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ в програмата са включени 74 ученици от професия „Системен програмист“ с цел да се развият в тях практически технологични и предприемачески умения за кариерно развитие в ИКТ сектора.

В рамките на 6 седмици с помощта на 25 ментора учениците ще преминат през серия от уъркшопи и лекции, за да разработят и представят свой продукт, който може да бъде реализиран на пазара. Менторите са професионалисти с опит в реализацията на проекти, които да помагат на учениците в реална бизнес среда и да ги мотивират към развитие в ИКТ индустрията.

Участниците ще научат как да формират идеи, извършват проучвания, съставят екипи, планират и поставят цели, работят с модерни технологии, функционират в екипна среда и представят резултатите от своята работа.