Наръчник за родители „12 идеи за родители в ковид криза“, разработен от Асоциация „Родители“

Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

Осигуряване на психологическа подкрепа (*.pdf)

Предпазвайте себе си и околните от заболяване (*.pdf)

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна (*.pdf)

Психологична подкрепа от училищния педагогически съветник Ивелина Петкова – тел. 0889675178

Какво трябва да знаем за епидемията от коронавирус COVID-19 (*.pdf)

Коронавирус COVID-19 (*.pdf)

Намалете риска от коронавирусна инфекция (*.pdf)

Техника на хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа (*.pdf)

Техника на хигиена на ръцете със сапун и вода (*.pdf)

Кога да се използва маска? (*.pdf)

Ефективно измиване на ръце (*.pdf)

Безопасно поздравяване (*.pdf)

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение (*.pdf)

Kак спазването на дистанция и хигиената на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси (*.pdf)

Коронавирус – извънреден инструктаж (*.pdf)