ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уважаеми ученици, учители, родители!

Днес отбелязваме две събития – празника на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и изпращането на випуск 2020. Нека в този празничен ден погледнем на изпитанията, на които сме подложени, като на възможност да открием собствената си сила и като време, което ще ни помогне да проявим най-доброто от себе си.

С гордост заявявам, че Гимназията ни се утвърди като лидер на модерното средно образование в гр. Варна и в страната. Ние доказахме, че основната мярка на човек не е в това, което може да стори във време на мир и тишина, а в това каква позиция заема в моменти на съмнение и изпитание.

Днес се чувстваме по-свързани от всякога, по-силни отпреди и по-мъдри, за да посрещнем бъдещите предизвикателства. Нека нашето училище да продължи да бъде мястото, където се формират разумността на младите хора, отговорността за собствената съдба и за обществените дела, устойчивостта на характера, трудолюбието, стремежът към знания като път за успех в живота. Математическа гимназията продължава да съхранява своите критерии за ценности и да ги съизмерва с идеалите, които ни е завещал д-р Петър Берон – че най-висша цел на знанието е добруването на човечеството.

В днешния празничен ден отправям няколко пожелания.
Съдете за Вашия успех по това, от което трябва да се откажете при постигането му.
Бъдете готови да промените целта си, но никога не изменяйте на ценностите си.
Бъдете силни, за да приемате онова, което предстои.
На все още учещите пожелавам добри и ползотворни дни.
На родителите желая търпение и да не забравят, че са наш изключително важен партньор в процеса на обучение и възпитание.
На всички колеги пожелавам духовни сили и настойчивост. Бъдете здрави, за да продължаваме традициите и да приемаме предизвикателствата на новото време.
Честит празник!

Павлин Петков, директор на МГ “Д-р Петър Берон”

 1. Поздравление на г-н Павлин Петков, директор на МГ “Д-р Петър Берон”
 2. Успехи на учениците през учебната 2019-2020 г.
 3. Обръщение на Ученическия съвет към учителите и учениците
 4. Поздрав от Микаел Тертерян от 9г клас, член на Ученическия съвет
 5. Патронният празник – споделени таланти и емоции
 6. Обръщение на г-н Павлин Петков към зрелостниците от Випуск 2020
 7. Обръщение на Тихомир Тодоров, зрелостник от 12 клас
 8. Предаване на знамето на Гимназията от Димитър Опърлаков 12б клас на Теодор Костов 11е клас
 9. Визитки на 12. клас – 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12ж, 12з
 10. Послания от класните ръководители на 12. клас
 11. Номинации на учителите от Випуск 2020
 12. Поздрав от Мартин Маркович от 5а клас