Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна