25.11.2020 г. На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуация на криза, свързана с COVID-19“. Психологическата подкрепа се провежда на телефонни линии  0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък в часовите диапазони от 8:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа.

21.09.2020 г.  Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

08.09.2020 г. Наръчник за родители „12 идеи за родители в ковид криза“, разработен от Асоциация „Родители“

26.08.2020 г. Материали за мерки, свързани с превенция на COVID-19 в различни държави и сектори, преведени на български език

23.04.2020 г. Осигуряване на психологическа подкрепа (*.pdf)

25.03.2020 г. Предпазвайте себе си и околните от заболяване (*.pdf)

25.03.2020 г. Психологична подкрепа за училищната общност във Варна (*.pdf)

25.03.2020 г. Психологична подкрепа от училищния педагогически съветник Ивелина Петкова – тел. 0889675178

25.03.2020 г. Какво трябва да знаем за епидемията от коронавирус COVID-19 (*.pdf)

25.03.2020 г. Коронавирус COVID-19 (*.pdf)

25.03.2020 г. Намалете риска от коронавирусна инфекция (*.pdf)

25.03.2020 г. Техника на хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа (*.pdf)

25.03.2020 г. Техника на хигиена на ръцете със сапун и вода (*.pdf)

25.03.2020 г. Кога да се използва маска? (*.pdf)

25.03.2020 г. Ефективно измиване на ръце (*.pdf)

25.03.2020 г. Безопасно поздравяване (*.pdf)

25.03.2020 г. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение (*.pdf)

25.03.2020 г. Kак спазването на дистанция и хигиената на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси (*.pdf)

25.03.2020 г. Коронавирус – извънреден инструктаж (*.pdf)