15.09.2021 г.
Седмично разписание
 по паралелки  за дните 16 септември (четвъртък) и 17 септември (петък).

 

14.09.2021 г.
Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 13:00 часа в двора на MГ с новоприетите ученици от V и VIII клас.
Откриването на учебната година за учениците от  VII клас ще се състои на 15.09.2021 г. от 14:00 часа в МГ.
Откриването на учебната година за учениците от всички останали класове ще е с организация на класните  ръководители.

 

04.09.2021 г.

 1. През първия срок на учебната 2021/2022 година учебните занятия ще се провеждат при следната организация:
  – I смяна : V и XII клас;
  – II смяна: VI, VII, VIII, IX, X и XI клас
 1. Списък на класните ръководители и класни стаи за учебната 2021/2022 година.
 2. Според профила паралелките в VIII клас са:
  – профил „математически“ с разширено изучаване на английски език: VIII а и VIII б клас;
  – профил „математически“ с интензивно изучаване на английски език: VIII в и VIII г клас;
  – профил „математически“ с интензивно изучаване на немски език: VIII д клас;
  – профил „софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на немски език: VIII е клас;
  – профил „софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език: VIII ж клас;
  – професия „Системно програмиране“, специалност „ситемен програмист“ с интензивно изучаване на английски език:  VIII з клас.
 1. Родителските срещи за новоприетите ученици ще се проведат онлайн при следния график:
Клас Списък Дата Времетраене Линк
V Списък на паралелките
по входящи номера
7.09.2021 г.
вторник
18:00 – 19:00 ч. https://meet.google.com/cqo-rnae-khc
VIII а,б, в, г По входящи номера
VIII а клас
VIII б клас
VIII в клас
VIII г клас
8.09.2021 г.
сряда
18:00 – 19:00 ч. https://meet.google.com/ruz-yuoe-nco
VIII д,е,ж 8.09.2021 г.
сряда
19:00 – 20:00  https://meet.google.com/efp-ohha-qup
VIII з 8.09.2021 г.
сряда
20:00 – 21:00 https://meet.google.com/sse-grpe-pna
 1. Учениците от IX до XII клас ще се записват от 10.09.2021 г. до 13.09.2021 г. чрез формуляр, изпратен от класния ръководител на служебния ученически имейл.

 

 

1108, 2021

Важно за родителите на осмокласници

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в ПЪРВИ/ОСМИ клас [...]

1008, 2021

Списък с учебници и препоръчителна литература

Списък с учебниците за учебната 2021-2022 година Списък с препоръчителна [...]

2107, 2021

Униформи

Ежедневната ученическа униформа на МГ “Д-р П. Берон“ е бяла [...]

2107, 2021

Родителски срещи на новоприетите ученици

На 7 септември 2021 г. от 18:00 часа ще се [...]