Обществен съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър  Берон“ – Варна

Председател:
Добрин Каишев
e-mail: [email protected]
Членове:
Анета Маджарова e-mail: [email protected]
Ася Рижова e-mail: [email protected]
Здравко Славов
e-mail: [email protected]
Калина Стоянова e-mail: [email protected]
Нели Димитрова e-mail: [email protected]
Соня Въчинска e-mail: [email protected]
Станислав Захариев
e-mail: [email protected]
Таня Грандева e-mail: [email protected]

Резервни членове:
Десислава Шишманова e-mail: [email protected]
Снежана Апостолова
e-mail: [email protected]
Бисерка Жолтовска
e-mail: [email protected]
Величка Дамянова e-mail: [email protected]
Благовеста Михайлова e-mail: [email protected]

Протокол от събрание на родителите за избор на обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 Протокол от заседанието на Обществения съвет, проведено на 12.01.2017

02.09.2022 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 07.09.2022 г. (сряда) от 18:00 ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебни планове за учебната 2022/2023 година.
 • Организационни въпроси.

 

06.11.2019 г.
На 14.11.2019 г. ( четвъртък) от 18:30 ч. в Актовата зала на МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към МГ „Д-р П. Берон“.
На събранието присъстват родителите, избрани на родителските срещи, проведени на 23 и 24.10.2019 г.

18.09.2018 г.

Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.09.2018г.(четвъртък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Документи, свързани с учебната 2018/2019 година.
 • Проекто-бюджет на МГ за 2019 година.
 • Организационни въпроси.

 

12.01.2018 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 25.01.2018г.(четвъртък) от 18:15ч. с дневен ред:

 • Етичен кодекс.
 • Становище по доклада за бюджета на гимназията за 2018г.
 • Становище за кандидатстване за иновативно училище в I гимназиален етап.

 

05.09.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 08.09.2017г.(петък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на новия учебен план.
 • Обсъждане на вариантите за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

09.08.2017 г.
Във връзка със съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, се свиква заседание на Обществения съвет на 21.08.2017г.(понеделник) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, които се предоставят за безплатно ползване.
 • Разни.

 

05.04.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 18.04.2017г. от 18:00ч. с дневен ред:

 • Разискване за необходимостта от предоставяне на петно за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

16.02.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.02.2017г. (понеделник), от 18:00ч. с дневен ред:

 • Становище по бюджета на МГ „Д-р Петър Берон“ за  2017 година.

 

03.01.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 12.01.2017г. (четвъртък), от 18:30ч. с дневен ред:

 • Становище по държавния план-прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2017/2018г.
 • Становище по кандидатстването на МГ „Д-р Петър Берон“ за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.